WARUNKI WYSTPU

W programie bierze udzia Maja Piwoska i Andrzej Janeczko (piosenki, monologi skecze)

W programie wszystkie teksty i piosenki s autorstwa zespou. Parodie, pastisze i teksty oscylujce wok kabaretu. Program jest tak skonstruowany, by mg wcign do wsplnego piewania i zabawy publiczno.
W trakcie programu moe by take (na yczenie kontrahenta) przeprowadzony konkurs dla dzieci.

Czas trwania: minimum 1 godzina 15 minut.

Wymagania techniczne: