CO PIEWAMY I MWIMY

Towarzystwo Adoracji

Takie czasy dzi nastay prosz pastwa
W krajobrazie naszej polskiej aberracji
Namnoyo si rnego janie pastwa
I towarzystw dla wzajemnej adoracji.

Gdzie si tylko nie obejrze wszdzie kliki
I keczka racowych kombatantw
Tu acuszek popierania Ameryki
A tu stadko prorosyjskich lawirantw.

Kady moe ich zobaczy dzi w gazecie
Jak zmieniaj swe bibuy na smokingi
I nie nci dzi ich byle jaki etat
Ale wadza, giedy, bale i rankingi.

Towarzystw wzajemnej
Dzi przoduj w swej magii codziennej
Ministrannty, towarzysze, eltarni nuwoeysze
Wiey Babel.

Namnozyo si charytatywnych akcji
Ktre maj wam zastpi brak pienidzy
To towarzystwa dla wzajemnej adoracji
Chc pokaza, e kochaj tych co........

Zachystuj si i klepi po ramionach
No bo przecie to ich polskie zote lata
A tam w dole Rzeczpospolita Skulona
Patrzy jak si w grze z kkiem brata.

Wic ci radz. Wejd te w jakie grupki pta
Choby takie. Ktrych celem zwyka czysta,
Ideay wrzu do kosza i pamitaj :
e najgorzej dzisiaj y bez towarzystwa!!!!!


Powrt