CO PIEWAMY I MWIMY

Musz se popiewa

Dawno ju skoczyem szko,
Marz o dziewczynie.
Mam telefon komrkowy
I znajom w gminie.

I cho gosu prawie nie mam
I apie mnie trema,
Jak mnie przyprze
Wtedy gono musze se pospiewa.

La,lala.la.llal.lalal,lalla...

Nie odrniam do, re, mi, fa
Ani nie znam nutek,
Ale gono chc jodowa
Gdy mnie apie smutek.
Wszystkie kotu uciekaj
Wyj gono psy,
Kiedy piewam sw piosenk,
Wic piewaj i ty.

La,la,lalllalalalalala.....

W zeszy wtorek pojechaem
Na Baucki Rynek,
eby kupi troch smalcu
No i baranin.
Gdy podszedem do kramiku,
Kto zapa za n,
Bo rozdarem si jak czapla
Znany refren ju.

La,la,la,lal,laalalalala....

Wszyscy mwi mi czowieku,
Przesta wreszcie piewa,
Bo od tego twego piewu
Usychaj drzewa.
Lecz ja musz cho katusze
Potrzsaj mn,
Lecz na szczcie razem ze mn
Inni te si dr.

La,la,la,la,lalalalalalal.....

Pojechaem do Warszawy
Do Szansy Na sukces,
Jako tam mnie wysuchali,
Bo piosenki krtkie.
I cho dykcja i emisja
Bya cakiem za.
Okazao si na koniec,
e wygraem ja.

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la

Nie przejmuj si osami
Ani komarami,
Bo zdychaj kiedy spiewam
Refren razem z wami.
Koncertuj cay tydzie
Od wtorku do wtorku,
Teraz kocz pit pyt,
Do mam w Nowym Jorku.

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la


Powrt