NAPISALI O NAS

Recenzja Pyty
ANEKS Tygodnik Kulturalny z 21 lutego 2003 r.

Polityka Nr 22 z 30 maja 1981 r.

"Trzeci Oddech Kaczuchy"

...Nie kwestionowanym zwycizc konkursu zosta reprezentujcy rodowisko biaostockie Andrzej Janeczko z zespoem "Trzeci Oddech Kaczuchy". Estradowa bezpretensjonalno, ciete teksty (m.in.znakomity "Wdz") atrakcyjne uycie muzyki (m.in.efektw onomatopeicznych) - nagrodzono Grand Prix, przyznanym zreszt po wieloletniej posusze..."


Miesicznik Pracy Twrczej "Radar" nr9/81

"Trzeci Oddech Kaczuchy"

...W zdecydowanej wikszoci piewamy piosenki na wesoo, poniewa uwaamy, e otaczajca nas rzeczywisto jest na tyle ponura, e przynajmniej piosenki powinny j rozjania. Jednak czasami piewamy na serio, jak choby ten utwr dedykowany pewnemu olsztynianinowi...


Miesicznik Spoeczno -Kulturalny "Opole" Nr8/1981

"Nocny Polaka rachunek Sumienia"

"...INTERPRETACJAMI w tym roku zwano debiuty-niedebiuty. W nich przede wszystkim prawdziwi dedbiutanci - jeeli nie jedynie - prawdziwi debiutanci a od razu rewelacyjni: Andrzej Janeczko wraz z "Trzecim Oddechem Kaczuchy", Maria Piwosk i Zbigniewem Rojkiem. Pisz sowa, komponuj i wykonuj dopiero niespena p roku, a ju stoi za nimi znaczca Grand Prix Festiwalu Piosenki w Krakowie, w tym roku przyznan po raz pierwszy, nie wykluczone, e wanie ze wzgldu na udzia tego zespou. W Opolu jedyna pierwsza nagrod przyznano im jak najbardziej zasuenie, za "Kombajnist"...


Pismo Studenckie ITD. 1981

"...Rosiewicz czy Laskowik ju wczeniej cigali na koncerty tumy dziki znakomitej umiejtnoci bawienia widowni, nawt jeli dowcipy nie niosy jakiego wanego przesania. Inaczej z twrcami wywodzcymi si z nurtu studenckiego, czy tak zwanymi "naturszczykamia", ktrzy w formach mniej lub bardziej wyrobionych artystycznie prbuja opisywa stan uczu narodu lub wprost upamietnia wydarzenia, ktre poruszyy nimi osobicie. Niektrzy z nich, do niedawna, "niecenzuralni", wystpujcy tylko w prywatnych mieszkaniach lub ciasnych klubach studenckich teraz nagle stanli przed wielotysiczn widowni, stali si nowymi idolami tumw, jak Jacek Kaczmarski, Przemysaw Gintrowski, Leszek Wjtowicz, Andrzej Gorczarek, Jerzy Ulesyk czy Andrzej Janeczko z "Trzecim Oddechem Kaczuchy". Idolami, dodam, dla ktrych brak kontrpropozycji, bowiem model idola estradowego w stylu amerykaskim zosta u nas skompromitowany do tego stopnia, e mao kto uwaajc siebie za osob kulturaln publicznie przyzna, e podoba mu si "Abba" czy Krawczyk..."


"Gazeta Olsztyska" 1981

"...Rne oblicza mia tegoroczny festiwal opolski i pod rnym ktem mona na niego spoglda. Dugo zastanawiaem si, od czego zacz opisywanie pofestiwalowych wrae, w kocu zwyciy lokalny patriotyzm. Bo i bya to sprawa bez precedensu. Andrzej Janeczko i "Trzeci Oddech Kaczuchy" robi byskawiczn karier. Najpierw sukces podczas studenckiego festiwalu, potem wielokrotne popisy telewizyjne. Wreszcie ukoronowanie - pierwsze miejsce w konkursie interpretacji w Opolu. Podobno w trakcie jednego z wyda "Lata z Radiem" zadzwoniy panie i stwierdziy, e jeli nie bdzie na antenie piosenki Kaczuch, to one przestan pracowa..."


"Kulisy" Nr 28 1981

"TYLKO JURY DOBRE" - Roman Waschko

"...Amatorzy i filozofia"

Tegoroczny Festiwal znw da pole do zachwytu i popierania tzw. "poezji piewanej", ktra uprawia mog przeciez tylko wykonawcy i twrcy najwyszej klasy. Tymczasem modzi ludzie wiedzc, e tego rodzju piosenki w poprzednich latach preferowane byy przez jury, zaczli sami pisa pseudofilozoficzne teksty i wykonywa je z fatalna dykcj...
...Dzi potrzeba nam w piosence dobrych rzemielnikw, bo twrca piosenek to artysta i rzemielnik: jak na razie zbyt wielu mamy "artystw"...
...Nie znaczy to, e w koncercie laureatw nie byo adnej godnej uwagi piosenki. "Elementarz" w wykonaniu Waw Jagielloskich", "Psalm stojcych w kolejce"(wyk.K.Proko), "Pie Kombajnisty"(Trzeci Oddech Kaczuchy), "W moim magicznym domku" - to mocne pozycje tego koncertu. Nie wspominam tu o ju wylansowanych przebojach, a przede wszystkim o piosence "Mae tsknoty")Trzciski, Mogielnicki) najlepszym utworze ostatnich lat...


"Gazeta Olsztyska"

"Bania z poezj" - Henryk Panas
Sze tomikw ju liczy ta dziwna seria zatytuowana "Premiery literackie". Kady tomik zawiera 12 - 14 otworw...

"Kolegom poetom" - Andrzej Janeczko
'...Ma do liczne publikacje w rnych czasopismach, twrca zespou "Trzeci Oddech Kaczuchy". Poezje zawarte w tym zbiorku s waciwie piosenkami, w kadym razie w tym celu zostay napisane. Jest to poezja typowo publicystyczna, zaangaowana w los czowieczy, dojrzaa, troch ironiczna. Kt dzi nie zna piosenek autorstwa Janeczki, a piewanych przez jego zesp. To ju styl.


"Goniec Grnolski" Nr 10/1313

"Kaczucha w Michakowicach".

..."Trzeci Oddech Kaczuchy" goci niedawno w Michakowicach. Mieszkacy lska mieli wic okazj posucha "na ywo" modego, ale ju znanego w caej Polsce zespou .Mimo na razie do skromnego repertuaru piosenki s zrnicowane. Szczeglnie podobaa si piosenka bazujca na folklorze irlandzkim i blues o pecie. Ciepo zostay przyjte znane z radia i telewizji "Kombajnista" i "Pytania syna poety".Troch mniej udane byy skecze zaprezentowane prze towarzyszcych mu wykonawcw. Niezbyt korzystne byo rwnie miejsce, w ktrym odbywa si koncert, czyli hala zborna w Michakowicach. Olbrzymie pomieszczenie, gdzie jak powiedzia lider, mona gra w pik, nie sprzyjao kameralnej atmosferze jaka towarzyszy powinna wystpom. Ale publiczno i tak bawia si znakomicie...
...Po zakoczeniu programu poprosilismy "Trzeci Oddech Kaczuchy" jak doszo do powstania ich zespou
."